Dlaczego 3-ci i 4-ty wiek?

Posted by:

W związku ze starzeniem się społeczeństwa zachodzi konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu życia osób starszych oraz wsparcia ich ciągłego zaangażowania i społecznej integracji. Szkolenia z zakresu umiejętności cyfrowych prowadzone przez starszych ludzi dla starszych ludzi może istotnie pomóc w takie kwestiach jak zdobywanie nowych kwalifikacji w celach zawodowych, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, międzypokoleniowa wymiana wiedzy i umiejętności, budowanie spójności społecznej. Wszystko to może mieć pozytywny wpływ na kwestie społeczne i zdrowotne oraz ogólny dobrobyt.

0

About the Author: