Dlaczego umiejętności komputerowe?

Posted by:

W związku z rosnącym stopniem wykorzystania technologii cyfrowych w instytucjach publicznych umiejętności komputerowe i znajomość internetu mogą pomóc starszym osobom z większą pewnością działać i reagować przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Co też ważne, lepsze zdolności komputerowe mogą poprawić samopoczucie fizyczne i psychiczne starszych osób. Dla osób dotkniętych wykluczeniem społecznym związanym np. z przejściem na emeryturę, śmiercią partnera, wyjazdem dzieci lub starczymi chorobami umiejętność odnalezienia się w wirtualnej społeczności może być bardzo ważna.

0

About the Author: