aboutimage

Projekt Silver Sidekicks jest odpowiedzią na zagrożenie cyfrowym wykluczeniem wśród starszych pokoleń Europejczyków. W ramach projektu opracowany zostanie zestaw materiałów multimedialnych w myśl zasady „Train the Trainer”, czyli „Szkol Szkolącego”. Materiały przeznaczone są dla przedstawicieli pokolenia Trzeciego Wieku, którzy zostaną „Silver Sidekicks”, czyli wyszkolonymi nauczycielami umiejętności cyfrowych, których zadaniem będzie przekazanie zdobytej wiedzy przedstawicielom pokolenia starszego, tzw. Czwartego Wieku. Nauka będzie dotyczyć różnych umiejętności, w tym wykonywania transakcji w internecie, od składania PITów po tak codzienne czynności, jak opłacenie rachunków.

 

Naszym celem jest:

●  Określić dobre praktyki i przeprowadzić analizę potrzeb w zakresie szkoleń z umiejętności cyfrowych i zaangażowania starszych kursantów.

● Opracować i wdrożyć strategię pedagogiczną oraz stworzyć odpowiednie programy szkoleń dla grupy docelowej.

● Przeszkolić 50 przedstawicieli pokolenia Trzeciego Wieku do roli nauczycieli i mentorów starszych osób jako część strategii nauczania rówieśniczego mającej na celu wsparcie nauczania międzypokoleniowego i większej spójności społecznej. icons

● Otrzymanie akredytacji systemu nauczania w celu zachęcenia starszych osób do wykorzystania nowych umiejętności i pozostania aktywnymi na rynku pracy.

● Przeszkolić 1000 przedstawicieli pokolenia Czwartego Wieku z różnych regionów Europy  w zakresie podstawowych umiejętności komputerowych i mediów cyfrowych.

● Stworzyć wirtualny klub seniora dla przedstawicieli 3-ego i 4-tego wieku poprzez stronę opartą internetową na poziomie Web 3.0, na której starsze osoby będą mogły publikować własne treści, dając im możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami z przeszłości i bieżącymi oraz ułatwiając im wnoszenie wkładu do archiwum treści internetowych w celu wzmocnienia spójności społecznej, aktywnego obywatelstwa, dialogu międzykulturowego oraz poczucia samorealizacji.