partners

Vårt partnerskap sammanför organisationer som har bredden och djupet av erfarenhet som krävs för att utveckla kvalitativt material. Partnerskapet har en stark geografisk spridning och sektors bredd för att säkerställa att det slutliga materialet kommer att användas i hela Europa. Partners kommer från Storbritannien, Polen, Italien, Spanien, Sverige.

DiversityWorks, Storbritannien

DiversityWorks stödjer den positiva utvecklingen av missgynnade och utsatta grupper genom kapacitetsuppbyggnad och ömsesidig förståelse. Genom bejakande av en persons centrerade livssyn tror DiversityWorks på en läroprocess med eleven aktivt engagerad och att eleven påverkar sin utveckling och prestation. Organisationen har designat och utvecklat skräddarsydda icke ackrediterade och ackrediterade kurser i en mängd olika sektorsområden och har hög kompetens inom utbildningsdesignen riktade till att hjälpa utsatta grupper på arbetsmarknaden och för social integration.
DiversityWorks är koordinator för “Silver Sidekicks” projektet och har ansvar för projektledning och materialutveckling.

The School of Economics, Law and Medical Sciences (WSEPiNM), Polen

The School of Economics, Law and medical Sciences (WSEPiNM) i Kielce är en privat (icke-vinstdrivande) Universitet som grundades 1997 av Kielce Association for Economic Education. Under flera år har universitetet ägnats sig åt livslångt lärande, där hundratals äldre människor deltar i föreläsningar och seminarier varje år.

WSEPiNM ansvar för att leda behovsanalys för materialet.

CTIC Foundation (CTIC), Spanien

Huvudsyftet med CTIC Technology Centre är att förbättra företagens konkurrenskraft genom teknisk forskning och innovation. Detta centrum har åtagit sig att genom teknisk utveckling och innovation och ett intresse av att bidra till byggandet av ett kunskapssamhälle för både företag och medborgare.

CTIC kommer att leda det tekniska aspekterna i projektet.

Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds Universitetet (FU), Sverige

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 100-tal orter i Sverige. Folkuniversitetet består av fem olika stiftelser med säte i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Därtill finns ett gemensamt förbundskansli. I våra styrelser sitter representanter från universiteten, studentkårerna och Folkuniversitetsföreningen. Folkuniversitetet har också gymnasier, yrkesutbildning, kurser för seniorer och arbetsmarknadsutbildning och utbildning för arbetslivet. Man gör betydande bidrag till den svenska vuxenutbildningen, till exempel genom kvällskurser, språkcentrum, svenska för invandrare, IT-baserade utbildningar.

FU ansvarar för pilottestningen av materialet.

Centre for Training and Consultancy of the Italian Chambers of Commerce (IFOA), Italy

IFOA grundades 1971 som en icke-vinstdrivande organisation som levererar tjänster för allmänheten. År 1999 utsågs IFOA som ett nationell yrkesutbildningens centrum, på 10 platser över hela Italien och totalt cirka 180 anställda.

IFOA levererar både traditionella och ODL efter diplom och utbildning för unga arbetslösa, samt livslång utbildning för yrkesverksamma, praktiker och individer, samt konsulttjänster och tekniskt stöd för medborgare, företag och offentliga förvaltningar. Sedan 1993 har I.F.O.A. arbetat med europeiska projekt, i samverkan med de strategier som EU och dess medlemsstater.

IFOA leder spridningen och hållbarheten för projektet.