aboutimage

Silver Sidekicks-projektet är ett svar på den potentiella digitala utestängningen av de äldre generationerna i Europa. Syftet med vårt projekt är att utveckla ett multimedia resurs pack för vuxenutbildningen som kommer att träna den tredje generationen att bli Silver Sidekicks, som i sin tur gör det möjligt att delta och ingå i vuxenutbildningen och samhället genom de äldre som tillhör den fjärde generationen. Dessa “Silver Sidekicks” kommer i sin tur stödja deltagande och inkludering av äldre människor som är kända som den fjärde generationen. Lärandet kommer att innehålla en rad aktiviteter bland annat hur man gör digitala transaktioner såsom förnya ett körkort eller en vardaglig tjänst såsom att betala en elräkning.

 

Utvärdera god praxis och genomföra en analys av utbildningsbehovet i digital kompetens och engagemang för äldre elever.

● Utveckla och genomföra en pedagogisk strategi och ge lämpliga kursplaner för målgruppen.icons

● Utbilda 50 st. personer från tredje generationen att agera som handledare och utbildare för pensionärer som en del av en ömsesidig lärandestrategi för att stärka lärandet mellan generationerna och främja den sociala sammanhållningen.

● Lärandet kan uppmuntra äldre att använda sina nyvunna kunskaper för att vara aktiv på arbetsmarknaden.

● Utbilda 1000 st. personer från fjärde generationen i grundläggande digitala medier och IT-färdigheter i Europa.

● Att utveckla en virtuell klubb för alla pensionärer, genom ett Web 3.0 aktiverad webbplats med innehåll som erbjuder pensionärer möjlighet att dela sina tidigare erfarenheter och nuvarande och underlätta deras bidrag till digitalt arkivinnehåll vilket möjliggör större social sammanhållning, aktivt medborgarskap, interkulturell dialog och självförverkligande.