Moodle-App-LogoTack för ditt intresse för Silver Sidekicks utbildningsmaterial, materialet kan nås via den fria Moodle lär plattformen genom att klicka på denna länk eller Moodle ikonen till höger.

 

Du kan också vara bra att ladda ner något av följande dokument:

Crystal_Clear_filesystem_folder_blue

 

Handledningens guide för lärare

 

 

 

Crystal_Clear_filesystem_folder_blue

 

Utbildningsguide för elever